SOC Nedir?

Nurettin Eraslan
3 min readDec 3, 2023

Günümüzde, bilgi teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler ve karmaşık tehditlerle başa çıkabilmek için kurumların siber güvenlik stratejilerini güçlendirmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC), organizasyonların siber tehditleri algılamak, analiz etmek, yanıtlamak ve önlemek için kritik bir rol oynamaktadır.

Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC), bir kurumun bilgi sistemlerini sürekli olarak izleyen, siber tehditleri tespit eden ve bu tehditlere etkili bir şekilde yanıt veren bir birimdir. SOC, genellikle güvenlik analistleri, uzmanlar ve otomasyon araçlarından oluşan bir ekiple çalışır. Temel amacı, siber saldırıları tespit etmek, analiz etmek ve etkili bir şekilde müdahale etmektir.

SOC’ün İşlevleri:

  1. Tehdit Algılama ve İzleme: SOC, ağ trafiğini, log kayıtlarını ve diğer güvenlik verilerini sürekli olarak izleyerek potansiyel tehditleri tespit eder. Bu, anormallikleri ve belirgin saldırı işaretlerini saptama yeteneğini içerir.
  2. Olay Yanıtı ve Müdahale: SOC, tespit edilen tehditlere hızlı bir şekilde müdahale eder. Bu, saldırıları durdurmak, sistemleri korumak ve veri kayıplarını önlemek için önleyici önlemleri içerir.
  3. Analiz ve Araştırma: Güvenlik analistleri, SOC içinde tespit edilen tehditleri ayrıntılı bir şekilde analiz eder. Bu, saldırıların karmaşıklığını anlamak ve gelecekte benzer tehditlere karşı daha iyi hazırlıklı olmak için önemlidir.
  4. Güvenlik Politika ve Süreç Geliştirme: SOC, güvenlik politikalarını ve süreçlerini sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştirir. Bu, organizasyonun güvenlik stratejilerini güncel tutmak ve yeni tehditlere uyum sağlamak için gereklidir.

Şimdi birkaç örnek verelim:

  1. Ağ İzleme ve Trafik Analizi: SOC, ağ trafiğini sürekli olarak izleyerek, anormal aktiviteleri tespit edebilir. Örneğin, bir iç saldırganın ağ üzerindeki hassas verilere erişimini tespit edebilir.
  2. Malware Analizi ve Tespiti: SOC, sistemlerdeki potansiyel kötü amaçlı yazılımları analiz eder ve tespit eder. Örneğin, bir çalışanın bir e-posta ekinden bulaşan zararlı bir yazılımı açması durumunda hızlı bir müdahale yapabilir.
  3. Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü: SOC, güvenlik politikalarına uygun olmayan erişim girişimlerini izleyebilir. Örneğin, yetkisiz bir kullanıcının bir sisteme erişmeye çalışması durumunda bu durumu tespit edebilir.
  4. Denial-of-Service (DoS) Saldırılarına Karşı Mücadele: SOC, ağa yönelik DoS saldırılarını tespit ederek hizmet kesintilerini önleyebilir. Örneğin, ağa yoğun trafik gönderen bir saldırganın tespit edilip engellenmesi.

Evet canlar,şimdi de SOC kavramını daha iyi anlamamız için bir senaryo oluşturup inceleme yapalım

Senaryo: Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) Görevi

Büyük bir finans kuruluşu olan XYZ Bankası, müşteri bilgilerini koruma, finansal işlemleri güvence altına alma ve siber saldırılara karşı dirençli olma konularında büyük bir öncüdür. XYZ Bankası, siber güvenlik tehditlerini sürekli olarak izlemek ve etkili bir şekilde yanıt vermek için güçlü bir Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) işletmektedir.

Senaryo Başlangıcı:

Bir sabah, SOC ekibi günlük rutin taramalar sırasında, ağda anormal bir aktivite tespit eder. Bir sunucuda artan veri trafiği ve bir dizi şüpheli girişim, analistlerin dikkatini çeker.

Analiz ve İnceleme:

Güvenlik analistleri, olayı hızla değerlendirmek için çeşitli araçları kullanır. Analiz sonuçları, bu artışın normal işlemlerle alakasız olduğunu gösterir. Ayrıca, bir kullanıcının yetkilerinin dışında hareket etmeye çalıştığına dair belirtiler de ortaya çıkar.

Müdahale:

Hızlı bir müdahale gerekmektedir. Analistler, etkilenen sunucunun bağlantısını hemen keser ve zararlı aktiviteleri izole eder. Aynı zamanda, ağdaki diğer sistemlere yönelik bir saldırıyı önlemek için güvenlik duvarları ve güvenlik politikalarını güncellerler.

Kök Neden Analizi:

Olayın kök nedenini bulmak ve gelecekte benzer saldırıları önlemek amacıyla analistler, saldırının nasıl gerçekleştiğini ve güvenlik açıklarını belirler. Bu süreçte, güvenlik politikalarının ve sistem konfigürasyonlarının gözden geçirilmesi de yapılır.

Bildirim ve Raporlama:

Analiz ve müdahalenin ardından, SOC ekibi üst yönetimi ve ilgili paydaşları hızlı bir şekilde bilgilendirir. Detaylı bir rapor, olayın nasıl ele alındığını ve alınan önlemleri içerir.

Öğrenme ve Geliştirme:

SOC ekibi, bu olaydan elde edilen deneyimleri kullanarak güvenlik stratejilerini ve süreçlerini iyileştirir. Bu olaydan çıkarılan dersler, gelecekteki benzer olaylara daha etkili bir şekilde yanıt verme yeteneğini artırır.

SONUÇ:Bu senaryomuz, bir Güvenlik Operasyon Merkezi’nin günlük operasyonlarını ve bir siber saldırı durumunda nasıl hareket ettiğini göstermektedir. SOC, siber güvenlikte proaktif bir rol oynayarak, organizasyonun güvenliğini artırmaya odaklanır ve siber tehditlere karşı hızlı ve etkili bir mücadele sağlar.

En nihayetinde Güvenlik Operasyon Merkezi, modern işletmeler için kritik bir siber güvenlik unsuru olup, etkili bir şekilde çalıştırıldığında organizasyonları ciddi siber tehditlere karşı koruma yeteneği sağlar. SOC, güvenlik stratejilerini sürekli geliştirmek ve güncel tehditlere karşı uyum sağlamak için dinamik bir yaklaşım benimsemelidir.

--

--